Τεύχος 134

Θερινές Διαδρομές 2015

Τεύχος 134 Σύναξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ...3

ΜΥΡΤΩ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ
«Κλέπται ψυχῶν»: Ἡ παράνομη διακίνηση ἀνθρώπων ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ Δευτερονομίου 24:7 ...4

ΕΛΕΝΗ ΤΑΜΑΡΕΣΗ
Συνέδριο τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης ...22

Δ. ΜΟΣΧΟΣ
Συλλογικὸ χάρισμα, σύνοδοι καὶ ἑνότητα κατὰ τὴ μέση καὶ ὕστερη περίοδο τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας ...23

ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τὸ τραῦμα καὶ τὸ μαρτύριο ...37

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΤΡΑΛΕΞΗΣ
Ἐπιστροφὴ στὴν παράδοση: τὸ ἔγγαμο τῶν ἐπισκόπων ...50

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ
Κοινοτικὴ θεραπεία χρηστῶν καὶ τὸ Ὀρθόδοξο κοινοβιακὸ μοντέλο ...61

ΤΟΡΣΤΑΪΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΛΛΕΦΣΕΝ
Ἁγιογραφώντας τὴν εἰκόνα τοῦ ἀόρατου Θεοῦ ...69

ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΧΟΣΕ ΤΣΑΜΙΣΤ
Ἡ σύγχρονη ἑρμηνευτικὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς εἰκόνας ...77

ΝΙΚ. ΜΠΕΡΝΤΙΑΓΙΕΦ
Ἡ πνευματικὴ κατάσταση τοῦ συγχρόνου κόσμου...82

ΔΑΥΪΔ ΜΠΑΚΑΣ
Ὄμορφες ἧττες (ποίημα) ...96

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΛΛΑΣ
Γνωμοδότηση γιὰ τὴ μέλλουσα Σύνοδο ...97

Τὸ Βιβλίο ...102

Οἱ συνεργάτες τοῦ 134ου τεύχους ...109

Όλα τα τεύχη: