Τεύχος 135

Μαρτυρίες και διλήμματα

Τεύχος 135 Σύναξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ...3

π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ
Ὁ Χριστιανὸς στὴ σύγχρονη πόλη: Φιλίες - σχέσεις ...4

π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΛΙΒΥΟΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ὁ πιστὸς σὲ μιὰ ἀνταγωνιστικὴ κοινωνία ...11

ΦΑΝΗ ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗ
Σπουδάζοντας θεολογία σήμερα ...16

ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ
Στὸ τραπέζι τῶν μαθηματικῶν… ἡ θεολογία ...19

π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΝΗΣ
Ἡ διάψευση τῶν προσδοκιῶν τοῦ πιστοῦ ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή ...21

ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ὁ πιστὸς χριστιανὸς στὴν ἀντιδικία ...25

Μοναχὴ ΘΕΟΞΕΝΗ
Ζυμώνοντας τὴν ὕλη μὲ τὸ πνεῦμα ...30

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΑΣ
Ἡ Ἐμπειρία θεάτρου: Τολμήματα ...33

π. ΚΩΝ. Ν. ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ
Ἐξομολόγηση ἢ ἁπλὰ μιὰ «συζήτηση»; ...36

π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ
Ὁ ἱερέας ἀπέναντι στὸ φόβο τοῦ θανάτου ...39

π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Ὁ κινηματογράφος σὲ μικρές, ἐνοριακὲς κυψέλες συγκίνηση ...46

π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣ
Ἡ χριστιανικὴ οἰκογένεια σήμερα: ζητήματα ὁρισμοῦ ...54

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
«Οἱ ἀσθένειες δὲν σέβονται τὰ σύνορα» ...63

ΘΑΛΕΙΑ ΔΡΑΚΟΥ
Παραφθορὰ τοῦ Ἀκαθίστου (ποίημα) ...74

ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΟΥΝΕΛΑΣ
Ποιά Ἑλλάδα, ποιά Εὐρώπη ...77

Ἀναγνώσεις
ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗ ...87

Τὸ Βιβλίο ...99

Οἱ συνεργάτες τοῦ 134ου τεύχους ...109

Όλα τα τεύχη: