Τεύχος 133

"Εκτός απροόπτου..." Οι Ορθόδοξοι σε Σύνοδο

Τεύχος 133 Σύναξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ...5

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΛΛΑΣ
Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ...6

π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΣ
Τὸ πολιτικὸ καὶ ἡ ἱερότητα ἀνάμεσα στὸ κέντρο καὶ τὴν περιφέρεια ...20

π. ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη…» ...31

Δ. ΜΟΣΧΟΣ
Πίστις, ἐλπιζομένων ὑπόστασις ἢ φανταζομένων; ...37

π. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΤ' ΑΛΟΪΖΙΟ
«Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος: ἀνοιχτὰ ἐρωτήματα ...46

Ἕνα ἐρώτημα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΕΤΣΗΣ ...65
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ...67
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ...69
π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ...72
π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ ...74
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤA ...76
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ...78

ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ἡ χριστιανικὴ νηστεία στὴ μετανεωτερικὴ κοινωνία ...81

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ...98

Οἱ συνεργάτες τοῦ 133ου τεύχους ...107

Όλα τα τεύχη: