Τεύχος 132

Ἡ πίστη σήμερα

Τεύχος 132 Σύναξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ...5

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ
Μορφὲς θρησκευτικῆς καὶ κοσμικῆς πνευματικότητας ...4

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ
Μιὰ «προφητικὴ» ἀνάγνωση τῆς πίστης μας σήμερα ...22

π. ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη…» ...31

Ἀρχιμ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΒΑΝΤΣΟΣ
Πίστις, ἐλπιζομένων ὑπόστασις ἢ φανταζομένων; ...37

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡ. ΥΦΑΝΤΗΣ
«Your own, personal Jesus…» ...43

Χ. Ν. ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Λόγος καὶ πίστη στὸ διαδίκτυο ...52

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ
Ἡ χρήση τοῦ ἰωβηλαίου ἔτους στὸ Λκ. 4:18-19 ...68

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΡΝΤΙΑΓΙΕΦ
Χριστιανισμὸς καὶ ἀντισημιτισμός ...77

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
Ἡ διαχείριση τοῦ ἐλεύθερου χρόνου ...95

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ...99

Οἱ συνεργάτες τοῦ 132ου τεύχους ...108

Όλα τα τεύχη: