Τεύχος 131

Νεοφιλελευθερισμός

Τεύχος 131 Σύναξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ...5

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΚΟΣ
Ἡ κρίση τῆς οἰκονομίας καὶ ἄρα τῆς πολιτικῆς ...4

π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣ
Οἱ μεταστάσεις τοῦ ἀτομικισμοῦ. Ψυχὴ καὶ οἰκονομία μπροστὰ στὸν ὁλοκληρωτισμὸ τῆς ἀπόλαυσης ...17

ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Νεοφιλελευθερισμὸς καὶ πνευματικὴ ἐλευθερία ...34

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΛΗΡΗΣ
Οἱ ἀνύπαρκτοι ποὺ διάλεξε ὁ Θεός ...38

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Νεοφιλελευθερισμὸς καὶ Χριστιανισμὸς στὸν καιρὸ τῆς Αὐτοκρατορίας ...52

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ
Θανάσιμη… ψαλίδα ...58

π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΝΑΣ
Κοινωνικὴ δικαιοσύνη καὶ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ...69

ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μάτια σχιστὰ κι ὀρθάνοιχτα. Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴν Ἰαπωνία ...80

Ἀναγνώσεις

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΖΟΡΜΠΑΣ, ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΡΑΣ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Θανατίζοντας τὴν Ἀνάσταση ...88

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ...97

Βιβλία ποὺ λάβαμε ...106

Οἱ συνεργάτες τοῦ 131ου τεύχους ...108

Όλα τα τεύχη: