Τεύχος 130

Κριτικές ψηλαφήσεις

Τεύχος 130 Σύναξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ...3

Ἐπίσκοπος Δυτικῆς Ἀμερικῆς ΜΑΞΙΜΟΣ
Ὁ χρόνος στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή ...4

π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΣ
Ἡ μαρτυρία στὴν Ἁγία Γραφή ...19

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑ
Ἡ ποικιλία τῶν χαρισμάτων ὡς ἐκκλησιολογική (ἀντι)πρόταση στὴ σύγχρονη ζωὴ καὶ τὴν παιδεία ...26

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΜΠΟΤΟΥΡΙ
Λαϊκὸ κράτος καὶ πολιτογράφηση τῆς πίστης ...36

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΛΟΣ - ΒΑΣΩ ΓΩΓΟΥ
Διδάσκοντας θρησκευτικὰ μὲ ἐργαλεῖο τὴν τέχνη ...44

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΡΑΣ
Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ὡς ἐπιγραμματοποιός ...53

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΕΝΤΗΣ
Τὸ δέον καὶ ἡ ἐλευθερία: σχόλια μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπιστροφὴ τῆς ἠθικῆς ...58

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ
Ἡ κυριαρχία τῆς ἀγορᾶς στὸν δημόσιο χῶρο καὶ ἡ εὐθύνη τῆς θεολογίας ...68

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ
Τὰ Ἀσκητικὰ τοῦ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου στὴν ρωσικὴ σκέψη τοῦ 19ου καὶ τοῦ 20οῦ αἰ. ...75

ΤΑΣΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
Τρεῖς πράξεις ἑνὸς δράματος ...78

† Ἱερομ. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΒΙΤΤΗΣ
Ἱερατικὴ αὐτοσυνειδησία. «Ἑαυτοῖς πρόσχωμεν!» ...81

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
Evangelii Gaudium ...85

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
Διεθνὴς συνάντηση στὸ Ὄσλο μὲ θέμα τὴν Ὀρθόδοξη θεολογία καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ...88

π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Θανατίζοντας τὴν Ἀνάσταση ...93

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ
Μιὰ ἰδιαίτερη χαρά ...97

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ...99

Οἱ συνεργάτες τοῦ 130ου τεύχους ...109

Όλα τα τεύχη: