Ένθετο τέχνης 125

Οικολογικός ζωγραφικός πίνακας της πείνας

Χριστός, αγ Νικόλαος

Εἰκαστικὸ σχόλιο, μὲ ἀφορμὴ τὴν καθιέρωση  ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο (1989) τῆς 1ης Σεπτεμβρίου (Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου) ὡς «Ἡμέρας Προσ­τασίας τοῦ Περιβάλλοντος». Ὁ πίνακας εἶναι ἀναρτημένος στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Gasthuisberg τῆς Λουβαίνης (Leuven), Βέλγιο, καὶ διανέμεται μὲ τὸ κείμενο ἀπὸ τὴν Ποιμαντικὴ Ὑπηρεσία. Τὸ κείμενο μετέφρασε ὁ Δρ. Παιδαγωγικῆς καὶ πρ. Σχολικὸς Σύμβουλος Θεολόγων Εὐστάθιος Κ. Γιαννῆς. Τὴν πρωτοβουλία προβολῆς εἶχε ὁ ὁμ. Καθηγητὴς τῆς Θ.Σ. τοῦ Π.Α. Ἀλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος.

Ὁ Θεὸς μᾶς ἐμπιστεύτηκε τὴ Δημιουργία του. Ὁ Νιγηριανὸς καλλιτέχνης Tony Emekiva Nwachukwu ζωγράφισε αὐτὸ τὸ ἔργο, τὸν οἰκολογικὸ πίνακα τῆς πείνας, γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ καταλάβουμε τὴν εὐθύνη μας.
Ὁ πίνακας μᾶς παρουσιάζει τρεῖς σκηνές. Ἀριστερὰ βλέπουμε μία σκηνὴ ἐξαιρετικὰ μαύρη καὶ σκοτεινή, σχεδὸν σκηνὴ τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἐπὶ γῆς δὲν ὑπάρχει πλέον ζωή, ἡ χλωρίδα εἶναι ἀφανισμένη, ὁ ἀέρας χολεριασμένος. Ἕνα ἀγοράκι πλέει πάνω σ’ ἕνα βαρέλι καὶ τὸ ρεῦμα τοῦ νεροῦ παρασύρει τὰ πάντα στὸ πέρασμά του. Ὁ καλλιτέχνης χρησιμοποίησε ὡς μοντέλο τὸν μικρό του γιό· τὸ ἀγχωμένο του βλέμμα τοῦ φωνάζει βοήθεια.
Ἐπέκεινα ὅλων, βλέπουμε τὸ χέρι τοῦ Δημιουργοῦ… ὅπως μποροῦμε νὰ τὸ δοῦμε στὴν Καπέλλα Σιξτίνα ζωγραφισμένο ἀπὸ τὸν Μιχαὴλ Ἄγγελο.
Ὁ Θεὸς δημιούργησε τὴ γῆ καὶ ἐμπιστεύτηκε στὸν ἄνθρωπο τὴ συντήρησή της. Στὴν Ἁγία Γραφή, ποὺ συμβολίζεται ἐδῶ μὲ τὸ περγαμηνὸ εἰλητάριο, γράφεται: Ὁ Θεὸς εἶδε τὰ πάντα «ὅτι καλὰ λίαν». Ὁ Θεὸς βάζει στὸ χάος τάξη: φῶς καὶ σκοτάδι, τὴ γῆ, τὸν οὐρανό, τὴ θάλασσα, καὶ πᾶν ὅ,τι εἶναι ζωή! Ὁ ἄνθρωπος ἐπιφορτίζεται μὲ τὸ καθῆκον νὰ φροντίζει γιὰ ὅλα.
Κάτω δεξιὰ ὑπάρχει τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, παριστάμενο μὲ τὸ περιστέρι ποὺ προστατεύει τὴν ἀνθρωπότητα.
Στὸ κέντρο βλέπουμε ἕνα φῶς, τὴν ἀναστάσιμη λαμπάδα, μὲ τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὠμέγα. Οἱ ἤπειροι ἀναπαρίστανται μὲ τὶς διάφορες γενεές· ὅλα αὐτὰ τὰ πρόσωπα κρατοῦν στὸ χέρι καὶ ἀπὸ κάτι, ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὶς ἑπτὰ ἡμέρες τῆς Δημιουργίας… ἄμεσα ἀπειλούμενα. Μία γαβάθα νερό, ἕνα στάχυ σταριοῦ, μία λάμπα λαδιοῦ, ἕνα πουλί, ἄνθη, ἕνα κατσικάκι, οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι. Τὸ μήνυμα εἶναι σαφές: ἔχουμε καθῆκον νὰ μεριμνοῦμε γιὰ τὰ φυτά, τὰ ζῶα, τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὁλόκληρη τὴ Δημιουργία. Κυρίως οἱ μικροὶ καὶ οἱ ἀδύναμοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ χρειάζονται τὴν προσοχή μας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Όλα τα ένθετα τέχνης: