Ένθετο τέχνης 126

Η φορητή εικόνα της κοίμησης της Θεοτόκου στην πινακοθήκη Tret' jakon της Μόσχας

Κοίμηση της Θεοτόκου

Παρουσίαση τῆς εἰκόνας: Βλ. Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, «Ἡ φορητὴ εἰκόνα τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὴν πινακοθήκη Tret'jakov τῆς Μόσχας», στὸ τεῦχος 126.

Όλα τα ένθετα τέχνης: