Τεύχος 170

Άγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς καὶ ἡ ὁρμὴ τοῦ προφήτη

Τεύχος 170 Σύναξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ...3
Διαβάστε το προλογικό εδώ

π. ΝΤΟΥΣΑΝ ΝΤΙΑΚΟΒΙΤΣ
Ὁ βίος καὶ τὰ ἔργα τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰουστίνου τοῦ Τσέλιε (Πόποβιτς) ...6

ἐπίσκ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΙΝΤΙΤΣ - ἀρχιδ. ΖΛΑΤΚΟ ΜΑΤΙΤΣ
Ἡ σχέση τοῦ ὁσίου πατρὸς Ἰουστίνου (Πόποβιτς) μὲ τὸν οἰκουμενισμό ...16

ἐπίσκ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΕΒΤΙΤΣ
Μία παρέμβαση ...27

μητροπ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΒΙΤΣ
Ἀπὸ τὴν πνευματικὴ σχέση τοῦ ὁσίου Πορφυρίου μὲ τὸν Ὀρθόδοξο σερβικὸ λαό ...30

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΚΛΗΡΗΣ
Ἡ σκέψη τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς ὡς ριζοσπαστικοποίηση τῆς Δυτικῆς νεωτερικότητας ...32

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΤΣΒΕΤΚΟΒΙΤΣ
Ἡ ἰδέα τῆς Εὐρώπης στὴ σκέψη τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς: Πρὸς μία Τριαδολογικὴ οἰκουμενικότητα ...40

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ
«Φιλοσοφικοὶ κρημνοί» ...49

ΖΝΤΕΝΚΟ ΣΙΡΚΑ
Μία Ὀρθόδοξη ἀνάγνωση τοῦ Λούθηρου ...59

Γιὰ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου ...72

ΝΤΕΓΙΑΝ ΡΙΣΤΙΤΣ
Εἰσαγωγικὰ στὶς ἐπιστολὲς τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς ...74

ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ
Ἀπὸ τὶς ἐπιστολές του ...95

Τὸ Βιβλίο ...95

Οἱ συνεργάτες τοῦ 170ου τεύχους ...108

Διαβάστε το προλογικό εδώ

Όλα τα τεύχη: