Τεύχος 161

Για τα παιδιά

Τεύχος 161 Σύναξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ...3
Διαβάστε το προλογικό εδώ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΛΛΑΣ
Οἱ νέοι καὶ τὰ προβλήματα τῆς Ὀρθοδοξίας ...4

ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ἐπίμετρο στὸ κείμενο τοῦ Παναγιώτη Νέλλα «Οἱ νέοι καὶ τὰ προβλήματα τῆς Ὀρθοδοξίας» ...5

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗ
Παιδὶ καὶ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στὴν Καινὴ Διαθήκη ...14

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΑΛΑΝΗΣ
Ἡ θυσία τοῦ πρωτοτόκου στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ...23

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ
Ὁ δοξασμὸς τῆς ἀθωότητας ...31

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ καὶ ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ, π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ
Τί ἔχουμε νὰ ποῦμε στὰ παιδιά ...43

π. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΡΤΖΟΥΧΟΣ
«Ἡ Χάρις, κἂν χάρις ᾖ, τοὺς θέλοντας σῴζει» ...47

Καθ. Ἀρχιεπ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΙΤΕΡΗΣ
Ἡ χριστιανικὴ μύηση τῶν παιδιῶν στὴν παράδοση τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ...53

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Κατῆλθες (ποίημα) ...57

π. ΖΗΣΗΣ ΚΤΕΝΙΔΗΣ
Παιδικὸς Κινηματογράφος/Κινηματογράφος γιὰ παιδιά: Μιὰ χαρτογράφηση τοῦ πεδίου ...68

π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ
Στὴν πορεία πρὸς τὴ συνειδητότητα ...71

π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣ
Φύλο: παιδιὰ καὶ ἔφηβοι ὡς «στρατιῶτες» στὸν «πόλεμο» τῶν μεγάλων ...83

ΜΑΡΩ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Πέτρος ...88

Τὸ Βιβλίο ...89

Οἱ συνεργάτες τοῦ 161ου τεύχους ...108

Διαβάστε το προλογικό εδώ

Όλα τα τεύχη: