Τεύχος 146

π. Δημήτριος Σταλινοάε
Τομές και ανοίγματα

Τεύχος 146 Σύναξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ...3
Διαβάστε το προλογικό εδώ.

ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ρίτα Νέλλα, ἡ Ρίτα τῆς Σύναξης» ...5

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
π. Δημήτριος Στανιλοάε, ὁ θεολόγος τῆς ἀγάπης ...8

π. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΜΠΕΡΓΚΕΡ
Ἡ ἀθάνατη Εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ...10

π. ΝΤΟΡΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Ὁ π. Δημήτριος Στανιλοάε, ἡ σύγχρονη κοσμολογία καὶ ἡ παραδοσιακὴ κοσμοαντίληψη ...20

π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣ
Κοινότητα, Προσευχή, Νόημα, Χαρά ...29

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ
π. Δημήτριος Στανιλοάε, ὁ θεολόγος τῆς ἀγαπητικῆς εὐθύνης ...47

ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΟΥΝΤΕΑΝΟΥ
Μερικὲς φιλοσοφικὲς ἐπιρροὲς στὴ θεολογία τοῦ Δημητρίου Στανιλοάε ...53

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΣΤΑΘΗΣ
Συνέδριο γιὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴ σειρὰ Sources Chrétiennes ...69

ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ἀντίσταση, λαϊκὴ ἐξέγερση, ἐπανάσταση ...71

ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΑΛΗΣ
Ὁ σταυρωμένος (ποίημα) ...84

ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΟΥΝΕΛΑΣ
Σιλέσιος ...85

Διάλογος μὲ τοὺς ἀναγνῶστες ...91

Τὸ Βιβλίο ...97

Οἱ συνεργάτες τοῦ 144ου τεύχους ...107

Διαβάστε το προλογικό εδώ.

Όλα τα τεύχη: