Τεύχος 145

Διάλογοι κι αντίλογοι

Τεύχος 145 Σύναξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ...3
Διαβάστε το προλογικό εδώ.

π. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΡΤΖΟΥΧΟΣ
Τὸ «Τετραβάγγελο» ...4

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΡΑΓΥΙΟΥ
Τὰ θανόντα νήπια στὴν ἐκκλησιαστικὴ ὀπτική ...15

ΓΚΕΒΟΡΚ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΚΑΖΑΡΙΑΝ
Ἡ «Ὁμολογία» τοῦ Καθολικοῦ Κωνσταντίνου Α΄ πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Μανουὴλ Β΄ (13ος αἰ.) ...25

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ
Σχέσεις μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ἀγγλικανῶν ...31

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ἐνεπλήσθημεν τὸ πρωί… (ποίημα) ...46

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ
Ἡ συμβολὴ τῆς Ὀρθόδοξης θεολογίας στὸ διάλογο μὲ τὴ σύγχρονη Φυσική ...47

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΣΤΑΘΗΣ
Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο γιὰ τὴ Βίβλο ...60

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑ
Ὁ ποιητὴς καὶ ὁ τόπος του ἢ ἡ ποιητικὴ τοπολογία τῆς ἐνσάρκωσης ...61

π. ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ
Λέξεις (ποίημα) ...71

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ὅταν ὁ Θεὸς ἀγάπησε τὸν ἄνθρωπο ...73

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τὸ θάμα ...81

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ
Ἢ ὅλοι ἢ κανείς ...84

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τηνιακό ...87

Διάλογος μὲ τοὺς ἀναγνῶστες ...89

Βιβλία που λάβαμε ...90

Τὸ Βιβλίο ...91

Οἱ συνεργάτες τοῦ 144ου τεύχους ...108

Διαβάστε το προλογικό εδώ.

Όλα τα τεύχη: