Τεύχος 143

Ετεροδοξία και αἵρεση

Τεύχος 142 Σύναξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ...3

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ
Αἵρεση καὶ σχίσμα σήμερα ...5

Ἐπίσκοπος Ἀβύδου ΚΥΡΙΛΛΟΣ (ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ)
Ὀρθοδοξία καὶ αἵρεση στὸν 21ο αἰώνα ...19

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ
Ὀρθοδοξία ἐντὸς τόπου καὶ χρόνου ...33

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ
Βιβλικὴ προσέγγιση στὴν ἔννοια τῆς αἵρεσης καὶ στὶς προϋποθέσεις γιὰ συμμετοχὴ σὲ ἐκκλησιαστικὴ σύνοδο ...46

π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣ
Ψυχαναγκαστικὴ αἱρεσιομαχία: ἀγχολυτικὸ εὐρέος φάσματος καὶ παντὸς καιροῦ ...56

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΤΣΒΕΤΚΟΒΙΤΣ
Ὁ ἅγιος Ἰουστίνος ὁ Νέος (Πόποβιτς) γιὰ τὸν οἰκουμενισμό ...65

ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Νίκος Νησιώτης καὶ θεολογίες τῆς συνάφειας ...74

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΟΣΧΟΣ
Ὁ διάλογος μὲ τὶς Ἀρχαῖες Ἀνατολικὲς Ἐκκλησίες ὡς κριτήριο ἐκκλησιαστικῆς λειτουργίας ...89

Ἀναγνώσεις

π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΝΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΣ ...97

Διάλογος μὲ τοὺς ἀναγνῶστες ...105

Τὸ Βιβλίο ...108

Βιβλία που λάβαμε ...105

Οἱ συνεργάτες τοῦ 142ου τεύχους ...111

Δείτε το προλογικό εδώ.

Όλα τα τεύχη: