Τεύχος 111

Εκκλησία και κράτος. Ζητήματα Διαλόγου.

Τεύχος 111 Σύναξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ σ.3
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΚΟΣ
Χωρισμός ή διάλογος κράτους και Εκκλησίας; σ.4
π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣ
Νέος «νόμος περί ευθύνης χριστιανών»; Αμελλητί! σ.10
ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΜΙΛΛΣ
Κληρικαλισμός και συνοδικότητα : Μεγέθη αλληλοαναιρούμενα σ.22
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΟΣΧΟΣ
Η ανάνηψη σ.31
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΛΛΑΣ)
Υλικό Σπουδής σ.36
ΝΙΚΟΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ
Συνέδριο για τις σχέσεις κράτους και θρησκείας σ.46
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Η καθ’ ημάς Ανατολή και η κατ’ αυτούς Δύση σ.48
ΝΤΡΑΓΚΙΤΣΑ ΤΑΝΤΙΤΣ
Σκέψεις περί της μη- γραμματικότητας της γλώσσας στη θεία Λειτουργία σ.56
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Η θρησκευτική εκπαίδευση στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης σ.63
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
Συμπάθεια για έναν ζηλωτή σ.75
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
Η διαχείριση της Μνήμης σ.80

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ν. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ – Τ. ΒΑΛΑΛΑ – ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ – Μ. ΚΑΡΑΣΗΣ – Ι. Σ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ – Ι. ΠΑΝΟΥΣΗΣ – Ε. ΣΑΡΡΗΣ – Μ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Υπόμνημα για το μάθημα των Θρησκευτικών σ.84

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΙΔΗΣ – ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ σ.93

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

σ.102

Οι συνεργάτες του 111ου τεύχους σ.111

Όλα τα τεύχη: