Τεύχος 53

Η άσκηση στη ζωή μας 

Τεύχος 53 Σύναξης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αντί Προλογικού ή Ανακεφαλαίωση 13 χρόνια μετά (…) σ.3
ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Της Χριστιανικότητας η άσκησις σ.11
π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
Προς μια οντολογία της ασκήσεως σ.27
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
Εργασία και άσκηση σ.37
ΠΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Προσεγγίζοντας την άσκηση στο γάμο σ.49
ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΙΛΙΑ
Το ασκητικό στοιχείο στην ορθόδοξη λατρεία σ.57
ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ
Ο κόσμος και ο άνθρωπος. Μετά – οικολογικές πτυχές στη θεολογία αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σ.65
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΥ
Πειρασμοί «εξ αριστερών» (Δυσμών) και Πειρασμοί «εκ δεξιών» (Ανατολών) σ.71

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Στάρετς : Το Πνεύμα εν μέσω ημών σ.81
π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ
Περί Προσευχής (Με αφορμή το βιβλίο του Αρχιμ. Σωφρονίου) σ.87
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ σ.100

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κριτική παρουσίαση σ.107
Σύντομη βιβλιοπαρουσίαση σ.119 

Όλα τα τεύχη: