Τεύχος 46

Για την πορεία της Εκκλησίας και τις "νέες θρησκείες"

Τεύχος 46 Σύναξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ σ.3
π. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΓΙΕΝΤΟΡΦ
Έχει μέλλον η Χριστιανική παράδοση; σ.5
π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά της νεοελληνικής πραγματικότητας σ.23
ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
Για τις νέες Θρησκείες σ.33
ΚΩΣΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ
Η δράση του Παπισμού στη Λεμεσό κατά τα τέλη του περασμένου αιώνα σ.57

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΓΟΥΝΕΛΑ
Αντί-δώρον σ.67
Αρχιμ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΓΑΡΙΤΣΗ
Περί αμνήμονος μνήμης σ.70
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΥΦΑΝΤΗ
Φρεωρυχίες ασύγχρονες σ.72

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΧΟΛΙΟ σ.75
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ σ.78

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΕΡΕΒΕΛΑΚΗ
Ανά-γνωση Κειμένου σ.81
Κριτική παρουσίαση σ.87
Σύντομη παρουσίαση βιβλίων και περιοδικών που στέλνονται στη «Σύναξη» σ.96

ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΙΔΑΧΗΣ (σελ.103-111)
Αρχιμ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
Καθηγούμενου Ι. Μ. Σαγματά
Ο γέροντας Κλεόπας (δύο συνομιλίες)

Όλα τα τεύχη: