Αρχείο


Τεύχος 30

Αρχαίες Εκκλησίες της Ανατολής

Τεύχος 30 Σύναξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ σ.3
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
Από το Συναξάρι του Αποστόλου Θωμά σ.5
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΜΙΡΗ
Διάλογος μετά των Ανατολικών ή Αντιχαλκηδονείων Εκκλησιών σ.7
π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟΥ ΦΤΩΧΟΥ
Η εμπειρία του Θεού στη ζωή του μοναχού σ.15
π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Σχέσεις του αγίου Φωτίου με την αρμένικη Εκκλησία σ.25
π. TADROS MALATY
Μονοφυσιτισμός και Δυοφυσιτισμός
ΓΙΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΑ
Η Συροχαλδαική Αναφορά Αδδαίου και Μάριος σ.35
ΓΙΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ
Ο Όρος της Χαλκηδόνας σ.43

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΕΝΟΥΝΤΑ Γ’
Διακόνισσες στην Κοπτική Εκκλησία (συνέντευξη στην Ch. Chaillot) σ.49
Αρχίμ. ΗΛΙΑ
Μια επίσκεψη στη Θηβαίδα και την Νιτρία σ.57
Πρακτικά Διαλόγων σ.61
ΣΟΦΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑ
Κοπτικά υφάσματα σ.71
CHRISTINE CHAILLOT
Μια συνάντηση σ.81
ΟΒΑΝ ΟΔΖΝΕΤΣΙ
Πως ζωγραφίζουμε τις εικόνες σ.86
ΑΝΖΕΛ ΚΟΥΡΤΙΑΝ
Μαρτυρία σ.88
ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΡΙΚΑΝΤΑΤΙΛ
Μια Αποστολική Εκκλησία στην Ινδία σ.90
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΤΖΙΜΑ
Το οικολογικό- πνευματικό αδιέξοδο του τεχνικού πολιτισμού σ.93
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ σ.98

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κριτική παρουσίαση σ.110

Όλα τα τεύχη: